Att bli medlem!

Medlemsavgifter för 2020:

Familjemedlemskap                            1000 kr
Stödjande medlem                                300 kr
Aktiv* medlem (15 år - senior)             700 kr    
Aktiv* medlem ( -15 år)             400 kr

Utöver medlemsavgiften betalar de aktiva* sina tävlingslicenser själva. Licensavgiften är: 200 kronor för brottare upp till och med 14 år och 600 kr för brottare från 15 år och uppåt. Giltighetstiden för licensen löper numera kalenderår och gäller således 1 januari till 31 december. Licensen betalas in tillsammans med medlemsavgiften på bankgiro 5120-7199

*Aktiv medlem är den som tränar och tävlar.

 
 
 
© Värnamo brottarklubb 2000
Ansvarig för sidan: Stefan Gustavsson
Uppdaterad: 2019-12-03