Dokument

Bra att ha

Kostnadsredovisning


Gjort ett utlägg för klubben?


Fyll i kostnadsredovisningen och lämna in den till kassören. Redovisningen skall vara tydlig, datummärkt och signerad. Kan skickas in på mail, lämnas i lokalen eller till kassören personligen. Om ni lämnar det i lokalen, vänligen informera sittande kassör.

Sponsorsavtal


Va kul att ni vill vara en del av familjen!


Som sponsor till Värnamo brottarklubb är ni inte bara med och bidrar till att barn och ungdomar kan utöva brottnings som träningsform utan också till att de får en samhörighet och gemenskap. Vi månar både om fysisk och mental hälsa.Drogpolicy


Vi är alla med och formar idrottens attityder. Som idrottsklubb, ledare etc är vi också med och formar våra aktivas attityder till alkohol och andra droger.


Värnamo brottarklubb skall vara ett stöd för ungdomar till att avstå från alkohol och andra droger.Anhörig-blankett


Är du en förälder till en av våra brottare? 


Alla våra aktiva ska fylla i det här formuläret. Fyll i informationen och lämna till vederbörande tränare. Medlemsavgifter 2024


Betalas in till klubbens bankgiro 5120-7199. Märk betalningen med namn och vad ni betalt in.


Städschema våren 2024


Vi behöver hjälpas åt för att hålla vår fina lokal hel och ren. Vårens lista finner du här bredvid. Du som fått en tid ansvarar själv för att byta vecka med någon klubbkompis om du får förhinder.